ZR2●ZR3●Auto Sensor●Auto Switch●TAIYO 오토 스위치●근접 센서 자동 스위치●다이요 오토센서●오토 스위치●(Taiyo)
10,000원

Sensor Series 카탈로그 ZR 카탈로그


●(ZR2) Auto Switch

ZR2 (voltage=DC5~50V/AC5~120V) (wire=1.5m) (DME1440)


●(ZR3) Auto Switch

ZR3 (voltage=DC5~50V/AC5~120V) (wire=1.5m) (DME0202)