(12VDC)(24VDC)●(speed=15mm/s) HB-DJ825 (HAB25)●(HBDJ825)●Low noise Linear Actuator●전동실린더●전기실린더●(voltage=12VDC,24VDC,36VDC,48VDC)●(load=max2000N )●(HONGBA)
140,000원

Line Actuator 카탈로그 HB-DJ825 카탈로그 HB-DJ825 매뉴얼


(12VDC) (speed=15mm/sec) Low noise Linear actuator (2wire)

HB-DJ825-12-250-365-15-1000N (2wire+male  2pin) (CSQ2810)

(load=1000N) (stroke=250mm) (retracted=365mm) (IP65)


(24VDC) (speed=15mm/sec) Low noise Linear actuator (2wire)

HB-DJ825-24-250-365-15-1000N (2wire+male  2pin) 

(load=1000N) (stroke=250mm) (retracted=365mm) (IP65)(HB-DJ825) Low noise Linear Actuator (build in limit switch)

(speed=5mm/s,10mm/s,15mm/s) (load=2000N)

(voltage=12VDC, 24VDC, 36VDC, 48VDC)