KHB-(HT-05BD/B)●(2/2way,High pressure Electric ball valve)●고압 일렉트릭 볼밸브●고압 전동 볼밸브●High pressure Electric ball valve●고압 일렉트릭 볼밸브●전동고압볼밸브●전동고압밸브●유량계●(G1/2 F~G2 F)●(315bar,500bar)●(RFS)
378,000원

KHB-(HT-05BD/B) 카탈로그  KHB-(HT-05BD/B) 회로도 

HT-05카달로그


(2way, POM) High pressure Electric ball valve 

(pressure=500bar, 315bar) (Media=air, water, oil)

(ball Seat=POM) (Body Meterial=SUS316)

(HT-05BD / B=90º Operational Time=30S)

(Electric Actuator temperature=-30~60ºC) 

(Body temperature, POM=-20ºC~100ºC)

KHB-POM-(500bar,50Nm,30sec)-(G1/2 F)-(HT-05BD/B)-AC220V (csq2694)


KHB-POM-(315bar,50Nm,30sec)-(G3/4 F)-(HT-05BD/B)-AC220V (csq2763)

KHB-POM-(315bar,50Nm,30sec)-(G1 F)-(HT-05BD/B)-AC220V (csq2764)

KHB-POM-(315bar,50Nm,30sec)-(G11/4 F)-(HT-10BD/B)-AC220V

KHB-POM-(315bar,50Nm,30sec)-(G11/2 F)-(HT-10BD/B)-AC220V

KHB-POM-(315bar,50Nm,30sec)-(G2 F)-(HT-10BD/B)-AC220V
(2way, PEEK) High pressure Electric ball valve 

(pressure=500bar, 315bar) (Media=air, water, oil)

(ball Seat=PEEK) (Body Meterial=SUS316)

(HT-05BD / B=90º Operational Time=30S)

(Electric Actuator temperature=-30~60ºC) 

(Body temperature / PEEK=-40ºC~200ºC) 

KHB-PEEK-(500bar,50Nm,30sec)-(G1/2 F)-(HT-05BD/B)-AC220V 


KHB-PEEK-(315bar,50Nm,30sec)-(G3/4 F)-(HT-05BD/B)-AC220V 

KHB-PEEK-(315bar,50Nm,30sec)-(G1 F)-(HT-05BD/B)-AC220V 

KHB-PEEK-(315bar,50Nm,30sec)-(G11/4 F)-(HT-10BD/B)-AC220V

KHB-PEEK-(315bar,50Nm,30sec)-(G11/2 F)-(HT-10BD/B)-AC220V

KHB-PEEK-(315bar,50Nm,30sec)-(G2 F)-(HT-10BD/B)-AC220V