KHB-(HT-03BD/B)●(2/2way,High pressure Electric ball valve)●고압 일렉트릭 볼밸브●일렉트릭 고압볼밸브●고압 전동 볼밸브●전동고압볼밸브●전동고압밸브●유량계●(G1/8 F~G3/8 F)●(500bar)●(RFS)
305,000원

KHB-(HT-03BD/B) 카탈로그 KHB-(HT-03BD/B) 회로도                                    

                                HT-03BD/B카달로그


(2way, POM) High pressure Electric ball valve 

(pressure=500bar)(Media=air, water, oil)

(ball Seat=POM) (Body Meterial=SUS316)

(HT-03BD / B=90º Operational Time=10S)

(Electric Actuator temperature=-30~60ºC) 

(Body temperature, POM=-20ºC~100ºC)

KHB-POM-(500bar,25Nm,10sec)-(G1/8 F)-(HT-03BD/B)-AC220V

KHB-POM-(500bar,25Nm,10sec)-(G1/4 F)-(HT-03BD/B)-AC220V (csq2692)

KHB-POM-(500bar,25Nm,10sec)-(G3/8 F)-(HT-03BD/B)-AC220V (csq2693)
(2way, PEEK) High pressure Electric ball valve 

(pressure=500bar) (Media=air, water, oil)

(ball Seat=PEEK) (Body Meterial=SUS316)

(HT-03BD/B=90º Operational Time=10S)

(Body temperature, PEEK=-40ºC~200ºC) 

●KHB-PEEK-(500bar,25Nm,10sec)-(G1/8 F)-(HT-03BD/B)-AC220V

●KHB-PEEK-(500bar,25Nm,10sec)-(G1/4 F)-(HT-03BD/B)-AC220V 

●KHB-PEEK-(500bar,25Nm,10sec)-(G3/8 F)-(HT-03BD/B)-AC220V